archief

Juni 2005

Onderhoud
Omdat het slot van de algemene toegangsdeur niet meer goed functioneerde is een nieuwe cylinder geplaatst. Uiteraard passend voor de oude sleutel.

In de berging zijn magnetische deurhouders gemonteerd, zodat de deur gemakkelijk open gezet kan worden als je er met je fiets e.d. langs wil. Wel het uitdrukkelijke verzoek de deur na passeren te sluiten.

De gebroken spiegel in de lift en de gebroken ruit van de glaskolom zullen vervangen worden zodra het met de verzekering van de betrokkenen geregeld is.

Februari 2005

Algemene ledenvergadering
De algemene ledenvergadering is dit jaar gehouden op 20 april jl. De notulen volgen zo spoedig mogelijk.

Gebroken ruiten
De gebroken ruiten van het trappenhuis zijn net vervangen. Met andere woorden: alle ruiten zijn nu heel en dat willen we graag zo houden. Weliswaar hebben we een glasverzekering, maar het kan een probleem worden als de ruiten zo vaak vervangen moeten worden.
Lieve ouders van voetballende kinderen: willen jullie je kids vragen niet te dicht bij de glaskolom te voetballen. En mocht de ruit een keer barsten, meldt het dan bij het bestuur. Ruitbreuk wordt toch gedekt door je WA verzekering.
Alvast bedankt!

Stand van zaken lift
De liftmonteur is weer geweest en heeft de onder- en boven 'sloffen' omgeruild. Daardoor schokt de lift nu niet meer en maakt hij ook niet meer zo veel herrie. Dit is een tijdelijke oplossing. De definitieve vervanging van die sloffen volgt binnenkort.

Terugstorting geld Univas
In de afgelopen periode hebben diverse bewoners een bedrag van de rekening van onze vereniging teruggestort gekregen. Bij navraag blijkt het te gaan om het afrekenen van teveel betaalde bijdragen aan Univas, op het moment dat werd overgestapt naar Munnik.

Januari 2005

Lift
De liftsloffen blijken versleten te zijn.
Liftsloffen zijn zwarte schoenvormige onderdelen die de lift aan beide zijden langs de liftgeleiders (de verticale metalen stangen waarlangs de lift op enneer loopt) leiden. Je krijgt dan een ratelend geluid, metaal-op-metaal-kontakt-geluid. Dit beschadigt de geleiders.

Indien versleten sloffen niet worden vervangen, dan breken ze. Dit levert geen gevaar op, wordt opgevangen door beveiligingssysteem.

Er is een offerte aangevraagd. Het probleem zal zo snel mogelijk worden opgelost

December 2004

Lift
Er is een monteur geweest i.v.m. het schokken van de lift. Het schokken is sindsdien niet minder geworden en de lift maakt nu ook een akelig schurend geluid. Er dreigt geen gevaar, maar er wordt een nieuwe afspraak met de liftmonteur gemaakt.

Schoonmaak
De lift heeft een extra grondige schoonmaak beurt gekregen.
Verzoek aan de bewoners: let even op of je de lift schoon achterlaat.

November 2004

Nieuwe rekening Postbank
In de afgelopen ledenvergadering heeft de vereniging besloten om over te stappen van de Rabobank naar de Postbank.
Indien u aan Munnik een incassomachtiging heeft afgegeven hoeft u niets te doen.

Aan de leden die de servicekosten handmatig overmaken of de eigen bank hebben gemachtigd het bedrag periodiek over te schrijven vragen wij dit zo spoedig mogelijk aan te passen aan het nieuwe rekeningnummer:
Postbank rekeningnummer 4853522

Er is tot eind februari 2005 een overgangsregeling afgesproken met de Rabobank. Na die datum worden er geen betalingen meer door de Rabobank geaccepteerd.

Oktober 2004

Glaskolom gewassen
De ramen van het trappenhuis zijn nu ook aan de binnenzijde gewassen.

Lift
Aan de lift zijn de verplichte arbo aanpassingen verricht (bijvoorbeeld noodverlichting in de liftkooi) en de remschoenen zijn vervangen zodat de lift weer zonder piepen kan remmen.

September 2004

Schilderwerk
De onder- en zijkanten van de balkons zijn geschilderd. Ook zijn het halletje, de deuren op de gallerijen waar nodig(!) bijgewerkt (dus niet alles is gedaan) en de brandpijpen in de lifthalletjes zijn geschilderd.
Als bonus hebben ze de ramen van de glaskolom gewassen! Om de tevredenheid over de verrichte werkzaamheden te peilen ontvangt iedereen in de komende weken een enquete-formulier.

Lifthuisje
De firma Hartog heeft de laatste werkzaamheden aan het lifthuisje op het dak afgerond. De muren zijn nu geïmpregneerd.

Juni 2004

Eind juni zijn de muren van het lifthuis op het dak opnieuw gemetseld. Na de bouwvak vakantie komt de firma Hartog nog een keer terug om de muren te impregneren.

September 2003

De schokkende lift
De lift schokt niet meer! Naar aanleiding van klachten van bewoners heeft een monteur van All-In de lift bijgesteld. Het stoppen van de lift gaat nu weer 'als een veertje'!

Nieuwe leden
Sinds enkele weken heeft onze vereniging twee nieuwe leden. Erik en Monique hebben hun intrek genomen op nummer 486 en Patricia woont nu op nummer 520. We hopen dat zij met veel plezier in de Waaier zullen wonen.

Balkonconstructie
Naar aanleiding van gebeurtenissen in Maastricht en vragen van bewoners heeft het bestuur nog eens navraag gedaan naar de balkonconstructie van onze flat.

De draagkracht van een balkon is berekend op 1 meter sneeuw, vol met hossende mensen plus het eigen gewicht van het balkon. In tegenstelling tot de situatie in Maastricht zit het balkon bij ons ingeklemd en ondersteund.

Kortom we hoeven ons geen zorgen te maken over mogelijke instorting.

Juli 2003

Overdracht UNIVAS
De afgelopen maand is onze gehele administratie van UNIVAS overgedragen aan MUNNIK! Momenteel wordt gewerkt aan de mogelijkheid een schadeclaim bij Univas in te dienen.

Juni 2003

Lampen in de kelder
De lampen die in de boxen in de kelder hangen zijn 42 volts lampen. Een gewone lamp zal hier dus niet werken. Gezien de levensduur van deze lampen is de verwachting dat in de komende periode de lampen langzaam maar zeker aan hun einde zullen komen. Het bestuur heeft een voorraad van deze lampen aangeschaft zodat een nieuwe lamp door de VvE verstrekt kan worden. Neem contact op met Gert van Kampen wanneer uw lamp vervangen moet worden.

Technische commissie
De technische commissie in zijn ‘oude’ vorm is opgeheven. Voor uit te voeren technische acties is Gert van Kampen Technisch coördinator. Hij zal gebruik maken van de adviezen van Heleen Reedijk, Rob van den Abeele en Anne-Marie Bergman.

Hijsogen
Het afgelopen jaar zijn alle slechte hijsogen op de galerijen vervangen. De hijsogen op de balkons zijn nu aan de beurt. Iedereen wordt opgeroepen de hijsogen op zijn balkon te controleren en wanneer zij niet goed zijn, dit aan Gert door te geven. Er zal in de loop van het jaar een afspraak gemaakt worden om ze te vervangen.
Wat is een hijsoog?
Een hijsoog is een oog waaraan de betonnen platen tijdens de bouw van de flat omhoog gehesen werden. Daarna zijn de ogen dichtgesmeerd met cement. Je kunt ze zien op vaste plaatsen in de betonnen vloeren op de galerijen en op de balkons.
Hoe weet ik of mijn hijsoog nog goed is?
Wanneer je bij het tikken of kloppen op het cement een hol geluid hoort is dat een teken dat er ruimte zit tussen het cement en het hijsoog. In dat geval moet het hijsoog opnieuw dichtgesmeerd worden. Meld dit zo spoedig mogelijk bij Gert!

Klussen
Het bedrijf Poortvliet voert voor ons administratie kantoor alle klussen uit.
Je kunt Poortvliet ook inschakelen voor je eigen klussen (bijvoorbeeld reparatie ventilatieroosters). Het telefoonnummer van Poortvliet is: 023-5631548.

September 2002

Entree hal
Deze maand zijn de tegels in de hal gelegd. Hier op aansluitend kan de het opruwen van de galerijen plaatsvinden.

April 2002

Schoonmaak
Sinds 1 maart wordt er schoongemaakt door een nieuw schoonmaakbedrijf; Anjer BV. Zij maken schoon op vrijdags.