archief

September 2003

Balkonconstructie
Naar aanleiding van gebeurtenissen in Maastricht en vragen van bewoners heeft het bestuur nog eens navraag gedaan naar de balkonconstructie van onze flat.

De draagkracht van een balkon is berekend op 1 meter sneeuw, vol met hossende mensen plus het eigen gewicht van het balkon. In tegenstelling tot de situatie in Maastricht zit het balkon bij ons ingeklemd en ondersteund.

Kortom we hoeven ons geen zorgen te maken over mogelijke instorting.

Juni 2003

Hijsogen
Het afgelopen jaar zijn alle slechte hijsogen op de galerijen vervangen. De hijsogen op de balkons zijn nu aan de beurt. Iedereen wordt opgeroepen de hijsogen op zijn balkon te controleren en wanneer zij niet goed zijn, dit aan Gert door te geven. Er zal in de loop van het jaar een afspraak gemaakt worden om ze te vervangen.
Wat is een hijsoog?
Een hijsoog is een oog waaraan de betonnen platen tijdens de bouw van de flat omhoog gehesen werden. Daarna zijn de ogen dichtgesmeerd met cement. Je kunt ze zien op vaste plaatsen in de betonnen vloeren op de galerijen en op de balkons.
Hoe weet ik of mijn hijsoog nog goed is?
Wanneer je bij het tikken of kloppen op het cement een hol geluid hoort is dat een teken dat er ruimte zit tussen het cement en het hijsoog. In dat geval moet het hijsoog opnieuw dichtgesmeerd worden. Meld dit zo spoedig mogelijk bij Gert!

Klussen
Het bedrijf Poortvliet voert voor ons administratie kantoor alle klussen uit.
Je kunt Poortvliet ook inschakelen voor je eigen klussen (bijvoorbeeld reparatie ventilatieroosters). Het telefoonnummer van Poortvliet is: 023-5631548.

April 2002

Schoonmaak
Sinds 1 maart wordt er schoongemaakt door een nieuw schoonmaakbedrijf; Anjer BV. Zij maken schoon op vrijdags.